คดีฟ้องหมิ่นประมาท

ความผิดฐานหมิ่นประมาท

กฎหมายอาญามาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำว่าใส่ความ ในความหมายโดยทั่วไปนั้นหมายถึงการพูดหาเหตุหรือกล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือแสดงข้อความที่ไม่เป็นความจริง หรือการใส่ความในทางกฎหมาย แม้ข้อความที่กล่าวแก่บุคคลอื่นนั้นจะเป็นความจริง ก็อาจผิดข้อหาหมิ่นประมาท ถ้าทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

การหมิ่นประมาทต้องเป็นการกล่าว ใส่ความ” “ผู้อื่นต่อ บุคคลที่สามต้องมีบุคคลสามฝ่าย คือ 1) ผู้พูด 2) ผู้อื่น 3) บุคคลที่สาม เพราะถ้าไม่มีบุคคลที่สาม ยังไม่ผิดฐานหมิ่นประมาท

ผู้ถูกใส่ความต้องเสียหาย การใส่ความนั้นต้องทำให้ผู้ถูกใส่ความเสียหาย ไม่ว่าจะเสียหายในทางชื่อเสียงจนถูกคนอื่นดูหมิ่น ถูกเกลียดชังก็ได้ทั้งนั้นครับ คำพูดที่ทำให้เสียชื่อเสียง อาจหมายความว่าทำให้คนอื่นมองผู้ถูกกล่าวหาไปในทางไม่ดี ลดคุณค่า ลดความเชื่อถือนับถือ เช่น เป็นชู้ชาวบ้าน ขี้โกง รับสินบน ขี้ลักขี้ขโมย เป็นพระบ้าผู้หญิง เป็นครูที่มีอะไรกับลูกศิษย์ ไปแอบทำแท้ง ฯลฯ

ผู้ถูกฟ้องในความผิดคดีหมิ่นประมาทอาจไม่ต้องรับโทษได้ ถ้าสิ่งที่เขาพูดหรือเผยแพร่ได้รับการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าเป็นเรื่องจริง แต่กฎหมายไม่ให้สิทธิในการพิสูจน์ในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์ความจริง นั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับ ดังนั้นคนหมิ่นประมาทเรื่องส่วนตัว เช่นใครเป็นชู้กับใคร ใครลางานไปรีดลูก ฯลฯ ถึงแม้จะเป็นความจริง ผู้พูดก็ต้องรับโทษตามคดีหมิ่นประมาท เพราะศาลไม่ให้สิทธิในการพิสูจน์ความจริงในเรื่องส่วนตัวครับ

แต่ถ้าเป็นเรื่องการยักยอกเงินบริษัท โกงกินแผ่นดิน หรือทำตัวเป็นเฒ่าหัวงู แบบนี้ศาลให้พิสูจน์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งหากเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องจริง ผู้พูดก็ไม่ต้องรับผิดในโทษฐานหมิ่นประมาท เพราะถือว่าคุณช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมได้ตรวจสอบคนชั่วครับ

โทษหมิ่นประมาท

ถ้าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา คือผ่านสื่อทั้งหลาย คือจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท ยิ่งถ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อีก คือถ้าส่งต่อข้อความหรือรูปภาพ (Forward e-mail) ที่หมิ่นประมาทผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท ยิ่งถ้าเขียนข้อความทางเว็บไซต์หรือใส่ภาพตัดต่อลงในเว็บไซต์ทำให้ผู้อื่นเสียหาย คุณจะได้รับโทษจำคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท

ความผิดหมิ่นประมาททางอาญานั้น ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกด้วย


Visitors: 2,932