เกี่ยวกับเรา

CHUMSAI & ASSOCIATES LAW OFFICE 

สำนักกฎหมาย ชุมสาย แอนด์ แอสซอซิเอท

 

รับปรึกษาอรรถคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร

ที่ปรึกษากฎหมาย สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ 

Tel.062-6169789 tanailex@hotmail.com

 

สำนักงานทนายความ ชุมสาย แอนด์ แอสซอซิเอท รับปรึกษากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับฟ้อง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีจัดการมรดก คดีเวนคืนที่ดิน คดีแรงงาน คดีลิขสิทธิ์ คดีสิทธิบัตร จดทะเบียนบริษัท คดีครอบครัว ฟ้องหย่า

นอกจากการเป็นผู้นำด้านการดำเนินคดีความและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งปวง อาทิเช่น ว่าความ คดีมรดก ขับไล่ ละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย กู้ยืมเงิน เช็ค ฆ่า พยามยามฆ่า ลักทรัพย์ ข่มขืน กระทำชำเรา ฯลฯ

เราให้บริการทางกฎหมายในหลายๆด้าน ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและธุรกรรม เกือบทุกประเภท ได้แก่ ด้านหุ้นส่วนและบริษัท งานเกี่ยวกับด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท สัญญากับภาครัฐ และสัมปทานต่างๆ ด้านภาษีอากร ด้านการแรงงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ (Legal Due Diligence) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) รวมถึงการจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำเนินคดีทางศาลและอนุญาโตตุลาการ ทั้งภาย ในประเทศและระหว่างประเทศ ฯลฯ

บริการของเรา (Area of practice)

ธุรกิจคนต่างด้าว  (Alien Business)

คดีฟ้องร้อง  (Litigation)

การเจรจาต่อรองสัญญา  (Contract Negotiation)

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate -Taxation)

วีซ่า / ใบอนุญาตทำงาน  (Visa /Work Permit)

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid)

ประกันภัย (Insurance)

 

   


  
  
Visitors: 2,932